gemiusPrismone stop shop

Благодарение на партньорството ни с Gemius, клиентите на Argent media agency имат достъп до утвърдена онлайн метрика.

Пламен Калиников

Директор маркетинг, Argent media agency

С помощта на продукта gemiusExplorer,нашият екип повишава значително ефективността на планираните онлайн кампании.

Иван Иванчев

Изпълнителен директор, Изи Онлайн АД

Данните на Гемиус увеличават доверието на рекламодателите и ни помагат при планирането и анализа на кампаниите.

Пламен Калиников

Директор маркетинг, Argent media agency

В ежедневната ни работа, при разработването на онлайн стратегии и медия планове, нуждата от данни за пазара е първа по важност.

Александър Тошков

Медия Директор, Initiative Media Club

Initiative Media Club разчита на Gemius и в бъдеще да продължава развитието на продуктите си и коректното партньорство с нас.

Александър Тошков

Медия Директор, Initiative Media Club

Благодарение на Гемиус прецизираме медиа планирането си и намираме ключовите площадки, гарантиращи на клиентите ни ефективност.

Ирина Цекова

Sr. Digital Media Executive, Маркетинг Комуникации ООД

За нас е от изключителна важност да имаме актуална социодемографска информация, която Гемиус винаги доставя на своите партньори.

Ирина Цекова

Sr. Digital Media Executive, Маркетинг Комуникации ООД

Ние сме партньори на Gemius, още от самото им стъпване в България. Всички наши клиенти, вече използват техните услуги.

Мартин Попов

Управител Дигитална Агенция Interactive Share

Важно е да има независима пийпълметрична система,издигаща онлайн планирането и измерване на световно ниво,за което благодарим на Gemius.

Мартин Попов

Управител Дигитална Агенция Interactive Share

Гемиус повиши доверието на рекламодателите в българските онлайн медии, представи ги като качествен рекламен канал със значителна аудитория.

Росана Лаво

Интернет Медиа Директор,Пиеро 97 МА

Гемиус въведе терминология и улесни планирането. Създаде конкуренция м/у сайтовете. Ползваме услугите на Гемиус всеки ден.

Росана Лаво

Интернет Медиа Директор,Пиеро 97 МА